Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Αιγυπτιακό Ρέικι-Sekhem: Η θεραπευτική δύναμη της καρδιάς


Εισηγήτρια: Ζηνοβία Πατεράκη -Devayana
Κατηγορία:Ομιλίες - Φυσικές & Ενεργειακές Θεραπείες
Αίθουσα: Αριστοτέλης 2 8ος όρ.


Το @Αιγυπτιακό @Ρέικι, ή αλλιώς @Sekhem, είναι μια μορφή συμπαντικής ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για θεραπευτικούς σκοπούς στην αρχαία Αίγυπτο.
Αυτή η ενέργεια θεραπεύει σε φυσικό, συναισθηματικό, διανοητικό και πνευματικό επίπεδο, με έμφαση στο κέντρο της καρδιάς.
Είναι παρόμοια με το Ρέϊκι, αλλά λειτουργεί σε υψηλότερη δόνηση και θεραπεύει σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Μια θεραπεία ενεργειακή, τις περισσότερες φορές ξεκινάει από το φυσικό σώμα, σε θέματα υγείας, συμπληρωματική συνήθως της θεραπείας συμβατικής ιατρικής που έχει προτείνει ο γιατρός που μας παρακολουθεί. Σε αυτήν την περίπτωση ενισχύει τη θεραπευτική ικανότητα του ίδιου μας του οργανισμού.
Σήμερα, το Sekhem διοχετεύεται μέσα από τα χέρια, σαν το Ρέϊκι, και συνεργάζεται κανονικά με όλες τις θεραπευτικές αγωγές και τη συμβατική θεραπεία με φάρμακα.
Sekhem, Σεκέμ, είναι η αρχαία αιγυπτιακή λέξη που αναφέρεται στην καθολική ενέργεια και δύναμη. Αυτό μεταφράζεται ως «Δύναμη της Εξουσίας». Το σύμβολο για το Sekhem στα αρχαία αιγυπτιακά ιερογλυφικά είναι ένα σκήπτρο. Το σκήπτρο χρησιμοποιήθηκε από πολλές θεότητες της αρχαίας Αιγύπτου και αντιπροσωπεύει τη σύνδεση του Ουρανού και της Γης.
Με το Sekhem-Ρέικι δίνεται η δυνατότητα να αυξήσει κάποιος τη δική του προσωπική ενεργειακή δόνηση. Η αύξηση της ενεργειακής δόνησης, με τη σειρά της, θα αυξήσει τη συνείδηση, δίνοντας τη δυνατότητα να ζήσει ο άνθρωπος τη ζωή από μια όλο και υψηλότερη προοπτική.
Οδηγεί επίσης στην απελευθέρωση παγιδευμένων συναισθημάτων και των υποσυνείδητων πεποιθήσεων που συνήθως περιορίζουν τη δυνατότητά για την προσωπική ανάπτυξη, την εκπλήρωση, την επιτυχία, την υγεία και την αφθονία στη ζωή.
Αυτό το θεραπευτικό σύστημα δίνει μια εξαιρετική ενίσχυση και υποστήριξη σε οποιονδήποτε θέλει να συνεργαστεί με το νόμο της έλξης. Όλοι και όλα θα έρθουν δίπλα μας, αργά ή γρήγορα, ανάλογα με το επίπεδο δόνησης που βρισκόμαστε και πόσο δυνατά το στέλνουμε στο σύμπαν!
Μέσα από ένα ταξίδι στην Αρχαία Αίγυπτο θα προσεγγίσουμε αυτήν τη θεραπευτική δύναμη και θα εξηγήσουμε τους τρόπους που μπορεί κάποιος να συνδεθεί μαζί της.

Δηλώστε τη συμμετοχή σας εδώ