Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Το Ολιστικό Μοντέλο Υγείας με τη Χρήση της Δυτικής ΤεχνολογίαςTίτλος :Το Ολιστικό Μοντέλο Υγείας με τη Χρήση της Δυτικής Τεχνολογίας.
Εισηγήτρια :Καρακάση Φωτεινή
Κατηγορία:Εμπορικές Παρουσιάσεις - Εναλλακτική Θεραπευτική
Αίθουσα: αναμένεται


Οι παραδοσιακές πρακτικές τόσο της ιπποκράτειας όσο και της κινέζικης ή ινδικής ιατρικής εστίαζαν στην αξιολόγηση του ανθρώπινου σώματος θεωρώντας ότι η υγεία αποτελεί μια δυναμική ισορροπία μεταξύ διαφορετικών επιπέδων ή στοιχείων (σώμα, ψυχή, πνεύμα ή μέταλλο,γη φωτιά, νερό, αέρας ή Vata, Pitta, Kapha) και οποιαδήποτε υπερέκφραση κάποιου από αυτά τα στοιχεία οδηγούσε στην αποδιοργάνωση της ολιστικής δυναμικής ισορροπίας και στην εκδήλωση ασθένειας.


Οι παραδοσιακές αυτές πρακτικές βασίζονταν στην ελάχιστη χρήση μηχανικών μέσων και για πολλούς αιώνες είχαν συμβάλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας. Στα μετέπειτα χρόνια της τεχνολογικής ανάπτυξης η κατάσταση της υγείας αξιολογήθηκε κυρίως από την εμφάνιση των συμπτωμάτων και υπήρξε σημαντική απομάκρυνση από τη χρήση του ολιστικού μοντέλου. Η αποσπασματική αυτή αντιμετώπιση οδήγησε σε εξάρσεις αυτοάνοσων νοσημάτων και χαρακτηρισμούς πολλών καταστάσεων υγείας ως ιδιοπαθών, αφού η κλασική δυτική ιατρική δεν μπορούσε ούτε να προσφέρει εξήγηση, πόσο μάλλον ίαση ή αποκατάσταση. Έτσι, η ανάγκη για ενσωμάτωση των παραδοσιακών πρακτικών ολοένα και εντεινόταν και κορυφώθηκε όταν πλέον η Ρωσία χρειαζόταν απλές και οικονομικές συσκευές για την αξιολόγηση της κατάστασης υγείας των κοσμοναυτών.
Οι μελέτες στράφηκαν στην αξιολόγηση των παραδοσιακών πρακτικών με τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος και ραδιοϊσοτόπων και επιβεβαίωσαν και με τους όρους που κατανοούσε η δυτική παθοφυσιολογία ότι τα επίπεδα ή τα στοιχεία των παραδοσιακών πρακτικών συσχετίζονταν με τα ανθρώπινα όργανα και συστήματα. Τα πρώτα λοιπόν συστήματα που αναπτύχθηκαν ήταν οι συσκευές ηλεκτροβελονισμού και αργότερα αυτές των μικρορευμάτων ή των ψυχρών laser. Μετέπειτα αναπτύχθηκαν τα πρώτα συστήματα βιοηλεκτρικής εμπέδησης, τα οποία μπορούσαν να καταγράψουν διάφορες παραμέτρους φυσικής δραστηριότητας και να βοηθήσουν σημαντικά στη λήψη αποφάσεων από τους επαγγελματίες υγείας. Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτέλεσε κομβικό στοιχείο για την εξέλιξη όλων αυτών των συστημάτων. Οι πληροφορίες των παραδοσιακών πρακτικών, καθώς και κάθε στοιχείου, ψηφιοποιήθηκαν και περιγράφηκαν με όρους κυματικής φυσικής. Σήμερα πλέον μιλάμε χρησιμοποιώντας τους όρους Ενεργειακή ή Κβαντική #Ιατρική.
Το σώμα πλέον προσεγγίζεται ολιστικά και κάθε στοιχείο αναγνωρίζεται ως πληροφορία που μπορεί να αξιολογηθεί, οποιαδήποτε πρακτική κι αν ακολουθεί ο επαγγελματίας υγείας. Οι πιο σύγχρονες συσκευές είναι αυτές του βιοενεργειακού ελέγχου και η τεχνολογική εξέλιξη έχει επιτρέψει τη χρήση τέτοιων συσκευών και από επαγγελματίες που δεν είναι εκπαιδευμένοι στις παραδοσιακές πρακτικές. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν μπορούν αυτές οι #συσκευές να υποκαταστήσουν την πρακτική που ακολουθεί κάποιος επαγγελματίας υγείας. Έρχονται απλώς να συμπληρώσουν την ολιστική προσέγγιση και να προσφέρουν επιπλέον οπτικές στην αποτύπωση των διαταραχών του ανθρώπινου σώματος και στην αντιμετώπισή τους.
Στο περίπτερο της Serinth θα μπορέσετε να δείτε πολλές από αυτές τις διαφορετικές τεχνολογίες και να λάβετε όσες περισσότερες πληροφορίες χρειαστείτε.

1) Η χρήση των νέων τεχνολογιών έχει βοηθήσει σημαντικά τους επαγγελματίες υγείας να επιστρέψουν στο ολιστικό μοντέλο υγείας και να καταφέρουν έτσι να δώσουν συνολικότερες λύσεις σε θέματα υγείας. Οι αρχές των παραδοσιακών πρακτικών έχουν πλέον περιγραφεί με όρους κατανοητούς και από τη δυτική ιατρική και οι συσκευές βιοενεργειακού ελέγχου αποτελούν σημαντικά εργαλεία στα χέρια κάθε επαγγελματία. Σκοπός της ομιλίας είναι να αναδειχθούν αυτές οι εφαρμογές και να εξηγηθεί η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας.
2) Σκοπός της ομιλίας είναι να αναδειχθούν οι τεχνολογίες της Ολιστικής Ιατρικής που αναπτύχθηκαν συνδυάζοντας τη δυτική τεχνολογία με τις παραδοσιακές πρακτικές (αρχαία ελληνική, κινεζική, ινδική). Η προσέγγιση των θεμάτων υγείας γίνεται αξιολογώντας τη δυναμική ισορροπία μεταξύ διαφορετικών επιπέδων ή στοιχείων και ο επαγγελματίας υγείας μπορεί πλέον να λάβει σημαντικές πληροφορίες για το σώμα του εξεταζόμενου. Η Κβαντική Ιατρική αποτελεί την πιο σύγχρονη μέθοδο και μέσα από την ομιλία θα δείτε και θα κατανοήσετε πολλά από τα εργαλεία που χρησιμοποιεί.

Δηλώστε τη συμμετοχή σας εδώ