Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Ολιστικό Σύστημα Transpersonal Synthetic Mentoring


Eισηγητής: Καρπαθίου Μιχάλης,
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, ειδικά εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος στην άσκηση N.L.P. & Life Coaching, στη Βιοθεραπεία και τη Θεραπεία Gestalt. Είναι σύμβουλος ζευγαριών με το Διαγενεαλογικό και το Ψυχογενετικό Σύστημα, σύμβουλος και εκπαιδευτής θεραπευτών.
Κατηγορία: Βιωματικά Εργαστήρια - Ψυχοθεραπεία - Συμβουλευτική - Προσωπική Ανάπτυξη.
Αίθουσα: 3Σκοπός της ομιλίας μου είναι να μεταδώσει τις βασικές αρχές τις επιτυχίας μέσα από ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπηρεσιών #Ψυχικής #Υγείας που σκοπό του έχει να βοηθήσει τους ανθρώπους να βελτιώσουν τη ζωή τους, χρησιμοποιώντας ισχυρές και εύκολες στρατηγικές αλλαγής.

Το #Transpersonal - #Synthetic - #Mentoring αποτελεί μία επαναστατική μέθοδο ολιστικής και υπαρξιακής προσέγγισης, η οποία αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο σαν ένα σύνολο από νοητικές, σωματικές, ψυχικές και πνευματικές λειτουργίες και ανάγκες. Πραγματεύεται τις άρρητες αρχές της ζωής όπως ο θάνατος, η εργασία, η δημιουργία, οι σχέσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο «παντρεύει» την ανατολή με τη δύση, το παρελθόν με το παρόν, το μυστικισμό με την επιστήμη, το σώμα με το νου και το πνεύμα μέσα σε μια ρεαλιστική και πρακτική μέθοδο #Mentoring, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ομάδων, επιχειρήσεων και οργανισμών.

Μία από τις καινοτομίες του T.S.M είναι ότι παράλληλα με την ενεργειακή εργασία (την καλλιέργεια της σεξουαλικής ενέργειας σε πνευματική), την εργασία με το εσωτερικό παιδί, τους προγόνους, τα αρχέτυπα του «μαχητή», του «αυτοκράτορα», του «εραστή» και του «μάγου», και τα όνειρα, έχει ενσωματώσει χρηματοοικονομικούς νόμους ανάπτυξης των οργανισμών, προσανατολισμένους στην ανάπτυξη του ανθρώπου, κάτι που αποτελεί επανάσταση στην ανθρώπινη εξέλιξη και έχει εξαιρετικά άμεσα και πολύ θετικά αποτελέσματα. Η σύζευξη αυτή είναι αποτέλεσμα της διαπίστωσης ότι ένας πολυεθνικός οργανισμός όπως και ο ανθρώπινος οργανισμός, αποτελούνται από διάφορα στελέχη και διέπονται από κοινές στρατηγικές αλλαγής και ανάπτυξης.

Συνδυάζοντας και εναλλάσσοντας τις καλύτερες τεχνικές πάνω στην προσωπική ανάπτυξη που έχει προσφέρει κάθε εποχή και κάθε κουλτούρα στην ιστορική διαδρομή του ανθρώπου, αλλά και μέσα από το πρίσμα της επιστήμης, το T.S.M. δημιουργεί μια εξαιρετικά δυνατή βάση για επιτυχία σε κάθε τομέα.

Δηλώστε τη συμμετοχή σας εδώ